Cá đù 1 nắng làm sạch
Cá đù 1 nắng làm sạch size 15-20 con/kg giá 155.000đ
Số lượng : kg
Thông tin chưa cập nhập!
Thông tin chưa cập nhập!
SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Cá đối cần giờ 160.000đ/kg
Cá dứa cần giờ 500.000đ/kg
Cá đù cần giờ loại lớn 190.000đ/kg